På den här hemsidan beskriver vi hur vi startade och driver en skola för de allra fattigaste barnen i staden Sihanoukville i Kambodja. Även utvecklingsidéer, kontaktvägar, möjlighet att sponsra projektet m.m. beskrivs på hemsidan.

I februari 2008 reste vi som turister på en gruppresa till Kambodja. Under en utflykt till nationalparken Ream, straxt utanför Sihanoukville i södra Kambodja, träffade vi guiden Sok Chanra och det blev starten på det projekt vi ska beskriva. Vi - det är Gunilla Borg Andersson och Torbjörn Andersson från Borensberg i Östergötland.101 141005 G o T Kambodja Hemsid.jpg                                             Chanra nationalpark - Båt.jpg


Sok Chanra visade sig vara en person som, utöver att jobba som guide 7 dagar i veckan, också har ett brinnande hjärta för de fattigaste barnen i sin hemby. Barn vars föräldrar inte har råd att betala ordinarie skolavgifter.

stället får barnen och ungdomarna bidra till sin familjs uppehälle genom att sälja frukt, tidningar, smycken m.m. på gator och torg. Sok Chanra är övertygad om att utbildning är avgörande för att kunna skapa en bättre framtid i Kambodja, ett av jordens fattigaste länder.

     Pojkar säljer armband.JPG       Pojkar säljer dagstidninga.jpg        Flickor säljer frukt .JPG

Vi smittades av hans entusiasm och beslöt att försöka hjälpa honom i hans strävan att bygga en skola. En skola som det är gratis att gå i. En skola för barn och ungdomar som inte själva har råd att bekosta sim utbildning.


Bild3.jpg    Chanra vid skolskylten.JPG    Bild4.jpg


Idag har det gått mer än 10 år sedan vi började bygga och driva skolan. Vi har 3 hus med totalt 5 klassrum och ytor för tillagning och servering av frukost. Fem lärare utbildar ca 120 elever i åldrarna 6 – 22 år. I arbetslaget ingår dessutom en kokerska och en manager/rektor.

Ett område är engelska.
Kunskap i engelska är i dag en förutsättning för att kunna få ett arbete med rimliga villkor. Det gäller t.ex. arbete i affärer, hotell, administration eller med turister. Likaså är engelska nödvändigt för att kunna hantera datorer, smarta telefoner eller följa med på Internet. De statliga/kommunala skolorna i Kambodja har inte engelska i sina program. Privatskolor med utbildning i engelska finns. Men då måste eleverna själva betala för utbildningen. Många är mycket fattiga i Kambodja och är därmed utestängda från den möjligheten. Hos oss är utbildningen gratis. Den finansieras av oss och våra sponsorer. 

I juni 2014 tog vi ett viktigt steg i skolans utveckling. Då var det dags att starta utbildning i arbete med datorer. Till att börja med var det två grupper á 8 elever. Utbildningen visade sig mycket eftertraktad. Så vi fick öka till 2 elever vid varje dator, dvs ca 30 elever. De får lära sig grunderna i datorteknik, Office-paketet och Internet. Utbildningen leds av en lärare från närliggande universitet.

Eleverna i skolan får dessutom ett mål mat, frukost,  6 dagar i veckan.

Sedan hösten 2010 får vi, utöver våra egna pengar, också bidrag från privatpersoner, företag och organisationer som Lions och Rotary. Behoven  av utbildning är mycket stora och utbildning är en förutsättning för landets utveckling.

För att långsiktigt kunna driva och  utveckla skolan är vi beroende av sponsorer. Av varje bidrag går 96% till skolan. Övriga 4% är den kostnad Acleda Bank tar för att överföra pengarna från Sverige till Sihanoukville.


Hem
Besökare  Sidvisningar 32723